SRC 5 Belgesi İçin Bilinmesi Gerekenler

Kimler alır ?


SRC 5 Belgesi, SRC 3 veya SRC 4 Belgesi olan kişilerin tehlikeli madde taşıyabilmeleri için almaları gereken bir belgedir. Bu belge uluslar arası bir belgedir ve ADR (Tehlikeli Malların Uluslararası Karayollarında Taşınmasına İlişkin Uluslar arası Anlaşma)’ye taraf olan 48 ülkede geçerlidir. Bu belge, alınan eğitime göre, şoföre dört farklı alanda taşıma yetkisi verir.
Bu eğitimler;
– Temel eğitim (Şoföre, patlayıcı ve radyoaktif malzemeler hariç, diğer tehlikeli malları paketlenmiş ve dökme olarak taşıma yetki verir.)
– Tank ihtisas eğitimi (Tank içinde tehlikeli madde taşıyanların almaları gereken eğitimdir.)
– Patlayıcı madde ihtisas eğitimi (Patlayıcı madde taşıyanların almaları gereken eğitimdir.)
– Radyoaktif madde ihtisas eğitimi (Radyoaktif malzeme taşıyanların almaları gereken eğitimdir.)
*** SRC 5 Belgesi olmayan şoförlere araç kullandıran işletmeciler 602 Türk Lirası, şoförler ise 239 Türk Lirası idarî para cezası öderler.
*** SRC 5 belgesini almak isteyenler için eğitim ve sınav zorunluluğu vardır. Yani eğitimsiz ve sınavsız bu belge alınmaz.


Gerekli Evraklar


Nüfus cüzdanı fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
SRC 3 veya SRC 4 fotokopisi
2 adet vesikalık fotoğraf


karabük src sınavı, karabük src eğitimi, safranbolu src, safranbolu src eğitimi, src, src eğitim, karabük'te src eğitimi, karabük'te src sınavı, karabük src, karabük ody, karabük üdy, KARABÜK ÜDY, KARABÜK SRC, KARABÜK ODY, KARABÜK'TE ODY, KARABÜK'TE SRC, karabük'te src, karabük'te üdy, safranbolu src, eskipazar src, ovacık src, karabük merkez src eğitimi, src belgesi nasıl alınır ?, src belgesi karabük, karabük src belgesi, karabük src 1, karabük src 2, karabük src3, karabük src4, karabük src5